ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ไอที จีเนียส

 

Link สถาบันการศึกษา

Image

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

วิทยาลัยอุตรดิตถ์เทคโนโลยี

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Image

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

Link หน่วยงานในจังหวัด

Image