ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ไอที จีเนียส

  การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับเด็ก
     รายละเอียด  :
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับเด็ก

คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตรที่พัฒนาให้เด็กสามารใช้งานคอมพิวเตอร์ ในระดับเบื้องต้นจนถึงระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี และได้ฝึกทักษะการใช้งาน โปรแกรมที่ให้ความสนุกสนาน และโปรแกรมด้านพื้นฐานของการใช้งาน Word สำหรับเด็กและการใช้งานอินเตอร์เน็ต
เนื้อหาหลักสูตร
หัวข้อที่ 1: การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• รู้จักส่วนประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
• วิธีการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
• องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอ
• การใช้เมาส์
• การเปิดและปิดโปรแกรม
• การใช้คีย์บอร์ด การพิมพ์สัมผัส
หัวข้อที่ 2: การค้นหาข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต
• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
• อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
• รู้จักกับบริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
• การท่องเว็บไซต์เบื้องต้น (อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์)
• การค้นหาข้อมูลข่าวสาร และค้นหารูปภาพด้วยเครื่องมือค้นหา (Search Engine) เช่น Google
• การบันทึกรูปภาพจากเว็บไซต์ และการเปิดดูรูปภาพที่บันทึกไว้
หัวข้อที่ 3: การใช้งานโปรแกรม Microsoft word
• ความรู้พื้นฐานเรื่อง Microsoft word
• การพิมพ์เอกสาร
• การเปิดใช้งานเอกสาร
• การใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม word
• การสร้างชิ้นงานจาก word
 

Link สถาบันการศึกษา

Image

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

วิทยาลัยอุตรดิตถ์เทคโนโลยี

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Image

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

Link หน่วยงานในจังหวัด

Image